Gebelikte MR Güvenliği

Gebe hastalarda MR incelemesi gerçekleştirilebilir mi?

Gebelik dönemimde anne ya da anne karnındaki bebeğin radyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi gerektiğinde genellikle ultrasonografi (ultrason) kullanılır. Ancak ultrasonografinin yeterli olmadığı bazı durumlarda Manyetik Rezonans (MR) ya da diğer görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

 

MR incelemesi bebeğime zarar verir mi?

Gebelerde MR incelemeleri 30 yıldan daha uzun süredir uygulanmakta olup bebeğin gelişimine zararlı herhangi bir etkisi gösterilememiştir. Yine de önlem olarak gebelikte gereksiz MR incelemelerinden kaçınılmaktadır. Örneğin annenin bir rahatsızlığı nedeniyle MR ihtiyacı oluştuysa, gebelik sonuna kadar ertelenmesinde tıbbi bir sakınca yoksa bu incelemenin bebek doğduktan sonra gerçekleştirilmesi tercih edilmelidir. Ancak annenin ya da bebeğin sağlığını ilgilendiren, gebelik sonrasına ertelenemeyecek MR incelemelerinin gerçekleştirilmesinde hiçbir sakınca yoktur ve bu hastalar güvenli bir şekilde MR’a girebilir.

 

Gebeliğin ilk 3 ayında MR’a girebilir miyim?

Gebelikte ilk 3 ay, bebeğin organlarının geliştiği, dolayısıyla gelişim bozuklukları açısından daha riskli bir dönemdir. Bebeğe yönelik MR incelemelerinde ilk 3 ayda bebeğin değerlendirilmesi daha güçtür ve pek yararlı değildir; bu nedenle bu dönemde bebeğe yönelik MR tercih edilmemektedir. Ancak bu dönemde annenin rahatsızlığına bağlı MR ihtiyacı olabilir. İster gebeliğin ilk 3 ayı olsun, isterse daha sonraki dönemlerde olsun, MR incelemesinin gerçekten gerekli ve ertelenemez olduğu her türlü durumda MR incelemesi gerçekleştirilir.

 

Gebelerdeki MR çekimlerinde damardan ilaç (kontrast madde) uygulanabilir mi?

Bazı MR incelemelerinde damardan “kontrast madde” adı verilen bir ilaç verilerek görüntü elde edilir. Ancak bu ilaç gebelerde anneden bebeğe geçmektedir ve çocuk gelişimine zararlı etkisi olabileceği düşüldüğünden gebelerde kullanılmaması gerekmektedir. Bununla birlikte anne sağlığı açısından ilaçlı bir incelemenin çok önemli olduğu bazı istisnai durumlarda kâr-zarar oranı gözetilerek, riske rağmen ilaçlı inceleme yapılmasına karar verilebilir. Son derece nadir bu tür durumlar dışında gebelerde MR çekimleri herhangi bir ilaç (kontrast madde) kullanılmadan gerçekleştirilir.